Aby wygodnie korzystać ze strony należy włączyć w przeglądarce obsługę JavaScript.
W przypadku korzystania np. z dodatku NoScript należy odblokować skrypty na stronie.
Firma

Podpisana umowa serwisowa

Opis usługi

Cena netto
/
mc

Konserwacja komputera PC i oprogramowania (obsługa sprzętu : naprawy i konserwacje, klient ponosi koszty materiałów i części. Obsługa oprogramowania : utrzymanie w ciągłości działania zainstalowanego oprogramowania, instalacje aktualizacji do zainstalowanego oprogramowania, wsparcie techniczne w kontaktach z firmami zewnętrznymi od których zakupiono oprogramowanie. Zdalna obsługa komputera i rozwiązywanie problemów w dniu roboczym praktycznie po zgłoszeniu problemu

ilości komputerów:
5-15: 150,00 zł/szt.
16-25: 120,00 zł/szt.
od 26 cena wg ustaleń

Serwer intranetowy – sieć firmowa (Linux / Windows) z usługami : SMB, DHCP, DNS, CUPS, SQUID, itd., obsługa sprzętu : naprawy i konserwacje, klient ponosi koszty materiałów i części. Obsługa oprogramowania : utrzymanie w ciągłości działania serwera, instalacje aktualizacji oraz wykonywanie raz w roku aktualizacji do nowej wersji (Linux), archiwizacja danych zgromadzonych na serwerze jeden raz w tygodniu, zdalny monitoring działania oraz codzienna analiza zestawienia logów serwera)

350,00 zł

Serwer internetowy – sieć internet ( Linux ) z usługami : WWW, DNS, POP3, SMTP, SSH, FTP, PHP bazy danych itd. Obsługa oprogramowania: utrzymanie w ciągłości działania serwera, instalacje aktualizacji oraz wykonywanie raz w roku aktualizacji do nowej wersji (Linux), archiwizacja danych zgromadzonych na serwerze jeden raz w tygodniu ) utrzymanie oprogramowania ze szczególnym naciskiem na bezpieczeństwo serwera, zdalny monitoring działania oraz codzienna analiza zestawienia logów serwera.

700,00 zł

Router komputerowy – połączenie do internetu (standardowo zainstalowane pakiety : firewall, SQUID, DHCP, DNS, VPN) obsługa sprzętu : naprawy i konserwacje, klient ponosi koszty materiałów i części. Obsługa oprogramowania : utrzymanie w ciągłości działania routera, instalacje aktualizacji oraz wykonywanie raz w roku aktualizacji do nowej wersji (Linux), zdalny monitoring działania oraz codzienna analiza zestawienia logów serwera.

250,00 zł

Router sprzętowy – połączenie do internetu (dotyczy routerów sprzętowych np. Linksys, D-Link itd.), obsługa oprogramowania : utrzymanie ciągłości działania routera, konfiguracja parametrów, instalacje aktualizacji firmware routera, zdalny monitoring.

80,00 zł

Bramka sprzętowa VoIP – (dotyczy bramek sprzętowych np. Linksys, Fritz, Draytek itp.) Obsługa oprogramowania : utrzymanie ciągłości działania bramki, konfiguracja parametrów, instalacje aktualizacji firmware bramki, zdalny monitoring.

40,00 zł

Konfiguracja i serwis hostingów zdalnych (WWW, DNS, Poczta elektroniczna, FTP, itp.) konfiguracja usług internetowych wykupionych na serwerach zewnętrznych, konfiguracja poczty (użytkownicy, ograniczenia itd.), rozwiązywanie nazw internetowych( wskazania DNS itd.), aktualizacja strony internetowej nowszą wersją, kontrola wygasania domen i usług. Do wyceny brana jest ilość elementów hostingu (ilość: kont email, baz, domen, itd.).

ilość elementów:
1-20: 85,00 zł
21-40: 125,00 zł
od 41 cena wg ustaleń

W przypadku kiedy wartość umowy przekracza 800,00 zł netto / mc a czas jej trwania przekracza 6 miesięcy oferujemy zakup licencji na pełne użytkowanie oraz roczne przedłużenie aktualizacji programu AllSys w cenie 20,00 zł za każde stanowisko pracy w poszczególnych modułach.

20,00 zł
/
szt. na rok

Ceny w cenniku nie zawierają 23% podatku VAT