Winsoft

P.H.U. "WINSOFT" Krzysztof Kolasa

Firma Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "WINSOFT" Krzysztof Kolasa powstała w 1998 r. należy do branży informatycznej. W początkowym okresie działalności, firma świadczyła usługi dla firm i osób prywatnych w zakresie zaopatrzenia w sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie z pełnym wdrożeniem do użytku i zapewnieniem opieki serwisowej. Na dzień dzisiejszy świadczymy usługi wyłącznie dla podmiotów gospodarczych.

Od momentu powstania firmy tworzone były aplikacje wspomagające procesy biznesowe. Aktualnie wykonujemy migrację wcześniejszych rozwiązań opartych o stare technologie informatyczne do języka programowania Java. Na portalu internetowym allsys.winsoft.pl można zapoznać się z aplikacją naszego autorstwa do obsługi dokumentacji sprzedaży, transportu, magazynu, zakupów, kasy i banku, oraz relacji z kontrahentami na system Linux, Windows i Mac OS X.

Jako jedna z nielicznych firm wdrażaliśmy rozwiązania serwerowe w sieciach lokalnych oparte o systemy open source Linux ( Red Hat, Fedora, Debian, Ubuntu), przeprowadzamy pełną migrację usług i danych z serwerów Windows, Novell do Linux'a, zapewniamy opiekę serwisową dla sprzętu oraz oprogramowania (dla oprogramowania także zdalny, szybki serwis).

Firma posiada doświadczenie w projektowaniu, instalacji oraz wykonywaniu pomiarów sieci teleinformatycznych (ethernet, telefoniczna). Zabezpieczamy styk sieci lokalnej z internetem pod względem bezpieczeństwa dostępu oraz przepustowości łącza (firewall, vpn, kolejkowanie ruchu itp.) przy pomocy rozwiązań opartych na systemie Linux.

Dysponujemy własnymi gotowymi rozwiązaniami opartymi na systemach Linux realizującymi kopie bezpieczeństwa serwerów oraz poszczególnych stanowisk roboczych, minimalizującymi utratę danych lub przerwę w działaniu systemów.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .