Aby wygodnie korzystać ze strony należy włączyć w przeglądarce obsługę JavaScript.
W przypadku korzystania np. z dodatku NoScript należy odblokować skrypty na stronie.
Firma

Cennik modułów aplikacji AllSys

Opis modułu

Cena netto
/
stanowisko

CRM

Moduł do obsługi relacji z kontrahentami: dowolnie konfigurowany CRM, zwykłe kontakty informacyjne, zadania z terminem końcowym, zadania w przedziale czasowym, przypominanie przed zalogowaniem o bieżących zadaniach toczących się w firmie i po zalogowaniu do programu o  sprawach prowadzonych osobiście lub przekazanych do realizacji.

140,00 zł

Transport

Moduł do obsługi firmy transportowej: faktury spedycyjne, transportowe, usługi w UE, eksportowe w dowolnej walucie z tabeli kursów NBP, zlecenia. Faktury w walucie rozliczeniowej PLN, EUR, USD i GBP dla kontrahenta z Polski. Wszystkie kursy walut pobierane są automatycznie z NBP, kontrahenci sprawdzani w rejestrze VAT i Vies, dane kontrahentów można pobierać z rejestru Regon i częściowo z rejestru Vies.

140,00 zł

Sprzedaż

Moduł do obsługi fakturowania: usług i towarów, własny dodatkowy oddzielny słownik usług i towarów nie powiązany z modułem magazynowym, możliwość dodawania pozycji rozliczanych przez magazyn po zakupie modułu magazynowego. Faktury w PLN, EUR, USD i GBP dla kontrahenta z Polski, dla kontrahenta zagranicznego dowlona waluta z tabeli kursów NBP, możliwość powielania pojedynczo lub jednocześnie wielu faktur VAT ( w przypadku fakturowania stałych usług okresowych, biura rachunkowe, prawne itp. ).

140,00 zł

Magazyn

Moduł do obsługi magazynów i dokumentacji magazynowej: wszystkie możliwe sposoby rozliczania towarów magazynowych, fakturowanie sprzedaży magazynowej w Polsce, w dostawach UE i eksportowych, faktury walutowe, wystawianie WZ w momencie wystawiania faktury lub faktury z wielu WZ, bieżące bilanse towarów, zamknięcia miesięczne, roczne, możliwość definicji dowolnej ilości własnych magazynów.

140,00 zł

Zakupy

Moduł do obsługi faktur zakupowych:w tej chwili moduł obsługuje faktury wewnętrzne ( zakupy w UE ), rejestry i zestawienia faktur wewnętrznych włącznie z wydrukiem wymienionych dokumentów

140,00 zł

Kasa i bank

Moduł Kasa i Bank: wystawianie dokumentów KP/KW oraz rejestracja dokumentów źródłowych w raportach kasowych, możliwość zdefiniowania wielu kas w PLN i walutach, bezpośrednie wystawianie dokumentów KP/KW poprzez funkcję rozlicz faktury VAT lub faktury VAT korekty, rejestracja wyciągów bankowych, import wyciągów bankowych, rozliczenie sald kontrahentów.

140,00 zł

Ceny w cenniku nie zawierają 23% podatku VAT