Cennik modułów aplikacji AllSys

Opis modułu

Cena netto
/
stanowisko

CRM

Moduł do obsługi relacji z kontrahentami: dowolnie konfigurowany CRM, zwykłe kontakty informacyjne, zadania z terminem końcowym, zadania w przedziale czasowym.

84,00 zł

Transport

Moduł do obsługi firmy transportowej: faktury spedycyjne, transportowe, usługi w UE, zlecenia. Faktury w walucie rozliczeniowej PLN, EUR i USD dla kontrahenta z Polski.

84,00 zł

Sprzedaż

Moduł do obsługi fakturowania: usług i towarów, własny dodatkowy oddzielny słownik usług i towarów nie powiązany z modułem magazynowym. Faktury w PLN, EUR, USD, możliwość powielania pojedynczo lub jednocześnie wielu faktur VAT ( w przypadku fakturowania stałych usług okresowych ).

84,00 zł

Magazyn

Moduł do obsługi magazynów i dokumentacji magazynowej: wszystkie możliwe sposoby rozliczania towarów magazynowych, fakturowanie sprzedaży magazynowej, wystawianie WZ w momencie wystawiania faktury lub faktury z wielu WZ, bieżące bilanse towarów, zamknięcia miesięczne, roczne, możliwość definicji dowolnej ilości własnych magazynów.

84,00 zł

Zakupy

Moduł do obsługi faktur zakupowych:w tej chwili moduł obsługuje faktury wewnętrzne ( zakupy w UE ), rejestry i zestawienia faktur VAT wewnętrznych włącznie z wydrukiem wymienionych dokumentów

84,00 zł

Kasa i bank

Moduł Kasa i Bank: wystawianie dokumentów KP/KW oraz rejestracja dokumentów źródłowych w raportach kasowych, możliwość zdefiniowania wielu kas w PLN i walutach, bezpośrednie wystawianie dokumentów KP/KW poprzez funkcję rozlicz faktury VAT lub faktury VAT korekty, rejestracja wyciągów bankowych, rozliczenie sald kontrahentów.

84,00 zł

Ceny w cenniku nie zawierają 23% podatku VAT

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .